INFORMACIONS PAN

Des del cercle folk us animem a reprendre l'activitat habitual amb les vostres associacions

Podem ballar!

Com que a la majoria de les danses és impossible el distanciament físic i és inviable l’ús de la mascareta, sobretot en aquells balls que requereixen més activitat física, s’equipara el ball folk a les activitats esportives de caire no professional que, en els casos que no sigui possible garantir el distanciament establert entre persones, es proposa que la pràctica de l’activitat esportiva es pugui efectuar en grups estables i permanents (de convivència habitual).

A més a més, a nivell de les associacions culturals i entitats de cultura popular hi ha la possibilitat de regular-se com a grups de convivència habitual quedant exemptes del compliment de la distància física interpersonal de seguretat i de l’ús de la mascareta durant la realització de la seva activitat habitual. 

Per a més informació podeu consultar la pàgina dels plans de desconfinament (Plans de represa del sector cultural. La cultura popular i les associacions culturals i Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya)

Associacions, movem-nos!